<div align="center"> <h1>NIN w Polsce !</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nin.hardzone.pl/petycja/" rel="nofollow">nin.hardzone.pl/petycja/</a></p> </div>